http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 21 ba45e338c02a2ad07a2969c3214cc999 46

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 5. Моніторинг та оцінка результатів
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

5.2 Умови успішного впровадження превентивних програм

Особливості превентивних програм, що базуються на розвитку життєвих навичок

Критичні чинники впровадження ООЖН програм

Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

Ключові знання і вміння педагога-тренера

 

Особливості превентивних програм, що базуються на розвитку життєвих навичок

 

Успішні профілактичні програми на основі навчання життєвим навичкам (ООЖН програми) передбачають:

 1. Вплив на поведінку як одну з ключових цілей
 2. Баланс знань, психологічних установок (ставлень) та умінь (навичок)
 3. Орієнтація на інтерактивні методи навчання
 4. Врахування реальних потреб учнів
 5. Врахування гендерної чутливості в змісті і методах навчання

Розглянемо ці чинники детальніше.

Вплив на поведінку. Навчальна програма повинна передбачати вплив на самосвідомість учнів з метою формування у них знань, психологічних установок та умінь і навичок, сприятливих для здоров'я, безпеки та розвитку. Педагогічні впливи повинні бути спрямовані всі рівні особистості:

 • прагнення, життєві цілі
 • ідентичність
 • цінності, переконання
 • здібності
 • уміння і навички

Орієнтація на інтерактивні методи. Програма має передбачати:

 • творчу співпрацю (партнерство) між учнями і учителем
 • навчальні активності, що враховують індивідуальні стилі навчання і зачіпають всі рівні впливу на поведінку особистості
 • залучення до участі кожного учня
 • навчання на ситуаціях, наближених до реального життя

Врахування реальних потреб учнів. Навчання здоровій, позитивній поведінці повинно здійснюватися на інтегрованому змісті, яке безпосередньо пов'язане з:

 • реальним життям учнів
 • факторами ризику основних сфер їх життєдіяльності
 • актуальним рівнем розвитку (домінантними базовими потреби, віковими проблемами та інтересами)
 • завданнями розвитку особистості (так звана «зона найближчого розвитку»)

Врахування гендерної чутливості в змісті і методах навчання. Зміст навчальної програми має передбачати:

 • врахування біологічних і психологічних особливостей розвитку дівчаток і хлопчиків
 • подолання шкідливих рольових стереотипів

 

Критичні чинники впровадження ООЖН програм

 

Для успішного впровадження ООЖН програм наступні фактори є критичними:

 • гідне місце ООЖН програм в шкільному розкладі як умова забезпечення універсального доступу до якісної превентивному освіті
 • підготовка педагогів за методикою ООЖН
 • якісні навчально-методичні матеріали
 • використання інтерактивних методів і наявність відповідного приміщення
 • залучення і розвиток партнерства педагогічного колективу, молоді, батьків
 • створення сприятливої шкільного середовища
 • системний моніторинг процесу впровадження і оцінки ефективності впливу
 • прихильність та адвокація ООЖН на всіх рівнях

 

Досвід впровадження ООЖН програм у багатьох країнах підтвердив, що тільки одночасне досягнення всіх зазначених вище цілей забезпечує належну дієвість превентивної освіти (масовість, ефективність, превентивність). І навпаки, ігнорування хоча б одного з цих факторів істотно знижує ефективність профілактичної роботи.

 

Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

 

Моніторинг і оцінка процесу впровадження превентивних програм повинні передбачати перевірку відповідності процесу навчання принципам ООЖН, використовуючи наступні ознаки і критерії:

Ознака

Основний критерій Додаткові критерії
1. Підготовлений учитель Наявність у вчителя сертифікату про проходження навчання за методикою ООЖН
 • знання концепції здоров'я, безпеки та розвитку;
 • ознайомлення з принципами навчання на основі життєвих навичок;
 • володіння сучасними педагогічними методами,  інтерактивними формами навчання;
 • використання якісних навчально методичних матеріалів, що відповідають вимогам ООЖН;
 • відданість учням і здоровому способу життя;
 • розуміння і визнання актуальних потреб, інтересів і вікових можливостей учнів;
 • вміння забезпечити підтримку адміністрації, педагогічного колективу та батьків.
2. Спрямованість на набуття учнями базових життєвих навичок

Наявність в шкільному розкладі обов'язкового або факультативного курсу, що має на меті вплив на поведінку як одну з ключових цілей 

 

 • відповідно до рекомендації ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО обсяг предмету (факультативного курсу) з навчання життєвих навичок має бути не менше 30 навчальних годин на рік для кожного класу;
 • в результатах навчання має бути чітко визначено  перелік життєвих (психосоціальних) навичок.
3. Інтерактивна форма навчання Наявність приміщень для інтерактивних занять  
 • приміщення має бути площею не менше 40 м2;
 • в приміщенні мають бути зони: роботи в колі, роботи в групах, демонстрації творчих робіт учнів тощо.

 

4. Відповідність навчально-методичного забезпечення вимогам ООЖН Наявність грифа Міністерства освіти і науки
 • спрямованість на розвиток життєвих навичок і сприйняття загальнолюдських цінностей;
 • тематика за віком;
 • врахування потреб учнів;
 • близькість змісту до життя;
 • доступна мова;
 • комплектність;
 • практична апробованість.

 

Ключові знання і вміння педагога-тренера

 

Викладання предметів, курсів і програм превентивного спрямування потребує теоретичних знань і практичних навичок, більшість з яких педагоги не отримували під час навчання у вищому навчальному закладі. Нижче представлений мінімальний набір вимог до педагога-тренера.

Педагогу-тренеру необхідно знати:

 • Теоретичні основи превентивної освіти
 • Зміст предмета (курсу), по якому проводяться заняття
 • Особливості навчання дітей і дорослих
 • Особливості застосування інтерактивних методів
 • Методи оцінювання якості викладання
 • Умови та критерії успішного впровадження превентивних програм у навчальних закладах

Тренеру корисно знати:

 • Як подолати страх і хвилювання
 • Як підтримувати доброзичливу атмосферу на уроці (виховній годині, тренінгу)
 • Як реагувати на складних учасників

Тренеру необхідно вміти:

 • чітко формулювати цілі заняття та його складових частин
 • враховувати потреби та очікування учасників
 • дотримуватися рекомендованого (або складеного заздалегідь) плану
 • забезпечувати демократичну дисципліну
 • робити презентації
 • організувати активне обговорення
 • організовувати відпрацювання практичних умінь
 • організовувати зворотний зв'язок

Тренеру необхідно проявляти:

 • повагу і позитивне ставлення до дітей і підлітків, бажання і прагнення працювати з ними
 • готовність зрозуміти потреби, цінності і можливості дітей і підлітків
 • готовність не нав’язувати свої погляди і цінності
 • бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень
 • готовність застосовувати інтерактивні методи навчання, які забезпечують активну участь кожного учня; творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди

 

Список використаних джерел:

 1. Evidence and rights based PLANNING & SUPPORT TOOL for SRHR/HIV Prevention Interventions for Young People
 2. IM TOOLKIT FOR PLANNING SEXUALITY EDUCATION PROGRAMS USING INTERVENTION MAPPING IN PLANNING SCHOOL-BASED SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS (SRHR) EDUCATION PROGRAMS. WORLD POPULATION FOUNDATION .MAASTRICHT UNIVERSITY .THE NETHERLANDS. July 2008
 3. Всемирная Организация Здравоохранения. Навыки, Необходимые для Здоровья
 4. Evidence and rights based PLANNING & SUPPORT TOOL for SRHR/HIV Prevention Interventions for Young People

Перевір себе

1) Педагогу-тренеру необхідно проявляти (оберіть всі правильні відповіді):

2) Важливою умовою навчання на основі набуття учнями життєвих навичок є наявність в шкільному розкладі обов'язкового або факультативного курсу, що передбачає не менше:

3) Успішні профілактичні програми на основі навчання життєвим навичкам передбачають:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.