http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 15 9f6bd77dcd33809faeaaa39db3c4e8d6 52

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Модуль 1. Здоров’я, безпека і превентивна освіта
Індикація модуля, в якому знаходиться користувач

1.3 Новітня історія профілактичної освіти

Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»

FRESH: універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров'я у школах

Школи сприяння здоров'ю

Школи, дружні до дитини

Статева освіта і клініки дружні до молоді

 

 

Рекомендації щодо здорового способу життя мають тисячорічну історію, але узгоджені рамки системних дій держав із реалізації превентивної освіти було сформовано лише у 2000 році.

 

Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»

 

На Всесвітньому форумі з освіти, який відбувся в Дакарі (Сенегал) в квітні 2000 року, міжнародне співтовариство підтвердило свою мету – забезпечення якісної базової освіти для всіх.

У прийнятих на форумі «Дакарських рамках дій» представлені цілі та стратегії щодо виконання цього завдання до 2015 року. Зокрема, однією з важливих умов здійснення права дітей на отримання базової освіти є створення «безпечного, здорового, інклюзивного навчального середовища, що сприяє успішному навчанню, і досягненню чітко визначених рівнів успішності для всіх при справедливому забезпеченні ресурсами».

Відповідно до Дакарських рамок дій мають бути забезпечені:

 • відповідне водопостачання і належні санітарно-гігієнічні умови;
 • доступ до служб охорони здоров'я і харчування;
 • політика і кодекси поведінки, які сприяють поліпшенню фізичного, психосоціального і емоційного стану викладачів і учнів;
 • зміст і практика освіти, яка сприяє засвоєнню знань, соціальних установок, цінностей і життєвих навичок, необхідних для зміцнення самоповаги, здоров'я і особистої безпеки [1].

 

 

FRESH: універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров'я у школах

 

Відповідно до Дакарських рамок дій учасники Всесвітнього форуму за освітнім напрямком схвалили підготовлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Світовим банком єдині рамки дій, спрямованих на охорону здоров'я школярів – FRESH (Focusing resources on effective school health, що в перекладі з англійської означає фокусування ресурсів на ефективне забезпечення охорони здоров'я у школах).

Мета ініціативи FRESH полягає в підтримці ефективних, реалістичних і орієнтованих на результат програм охорони здоров'я для того, щоб школи стали більш здоровим місцем для навчання, з одного боку, а також місцем, де діти навчаться бути здоровими – з іншого. Ці програми покликані забезпечити дітям вступ до школи та навчання, отримання знань, а також розвиток життєвих навичок і прийняття моделі здорового способу життя [4, 9].

Концепція FRESH будується на чотирьох основних компонентах (програмних принципах), які повинні здійснюватися у всіх школах:

 • політика рівного доступу до охорони здоров'я в школах;
 • безпечне освітнє середовище;
 • освіта в сфері здоров'я на засадах розвитку навичок;
 • послуги в області охорони здоров'я і харчування в школах.

 

Реалізація політики рівного доступу до охорони здоров'я в школах передбачає наявність національних стандартів і норм для охорони і зміцнення здоров'я та безпеки учнів і викладачів і дотримання них у всіх освітніх установах. Така політика спрямована на забезпечення безпеки всіх учасників освітнього процесу і створення сприятливого клімату в навчальному закладі спільними зусиллями адміністрації, педагогів, учнів, батьків і місцевої громади.

Безпечне освітнє середовище забезпечує як фізичну, так і емоційно-психологічну безпеку учасників освітнього процесу.

Фізичне середовище – вся територія і шкільні приміщення, включно з навчальними класами, приміщеннями для заняття спортом, проведення заходів, роздягальні, туалетні та душові кімнати, їдальню та інші, – повинні бути тими місцями, де суворо дотримуються відповідних санітарно-гігієнічних умов і де школярам не загрожують небезпека, хвороби, фізична шкода або травми.

Емоційно-психологічну безпеку учнів і вчителів забезпечує сприятливий шкільний клімат. Перший крок до створення такого клімату – запобігання всім формам насильства: тілесних покарань, бійок, цькування, знущання, сексуального та гендерного насильства, дискримінації за будь-якою ознакою.

Освіта у сфері охорони здоров'я має здійснюватися на основі розвитку навичок. Такий підхід забезпечує не тільки надбання знань, а й формування ставлень (психологічних установок та ціннісних орієнтирів) і необхідних у повсякденному житті когнітивних навичок (здатності вирішувати проблеми, творчого та критичного мислення, вміння ухвалювати рішення), емоційних навичок (самоусвідомлення та розбудови самооцінки, вміння володіти собою і керувати стресами), а також навичок міжособистісних стосунків (ефективної комунікації, кооперації та вміння домовлятися і розв’язувати конфлікти).

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я життєві навички є здатністю до адаптації і практики позитивної поведінки, що дозволяє людям ефективно вирішувати проблеми і долати труднощі щоденного життя.

Зокрема, життєві навички включають в себе вміння і навички міжособистісного спілкування, які допомагають людям приймати поінформовані рішення, мислити критично і творчо, ефективно спілкуватися, будувати здорові стосунки, співпереживати, справлятися з життєвими проблемами, вести здоровий і продуктивний спосіб життя.

Життєві навички можуть бути спрямовані на особисті дії або дії щодо інших людей, а також на дії зі зміни навколишнього середовища з тим, щоб зробити його сприятливим і безпечним для здоров'я [3].

 

Послуги в галузі охорони здоров'я в школі дозволяють здійснювати диспансерний нагляд за станом здоров'я школярів, своєчасно виявляти проблеми зі здоров'ям і направляти до фахівців. Забезпечення школярів повноцінним і збалансованим харчуванням не тільки сприяє збереженню і зміцненню здоров'я, але і підвищує успішність.

FRESH – це комплексна, всеосяжна рамкова ініціатива, спрямована на розвиток охорони здоров'я в школах, яка може реалізовуватися замість або паралельно з іншими відомими ініціативами, такими як «Школи сприяння здоров'ю» та «Школи, дружні до дитини» [4, 9].

 

Школи сприяння здоров'ю

 

Всесвітня організація охорони здоров'я ініціювала розробку програми зі створення шкіл, які сприяють зміцненню здоров'я в усьому світі. У країнах Європи ця ініціатива розвивається за підтримки Європейського регіонального Бюро ВООЗ, Європейської ради та Комісії Європейського співтовариства щодо розвитку європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю. Школи, що реалізують політику сприяння здоров'ю, підвищують можливості дітей і дорослих в плані забезпечення безпечного і сприятливого для здоров'я соціального, фізичного та психологічного середовища, сприяють формуванню в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. У школах сприяння здоров'ю учні набувають і закріплюють особистісні та соціальні навички та націлені на здоровий спосіб життя поведінкові установки, які також сприяють підвищенню їх академічної успішності.

Школи сприяння здоров'ю покликані:

 • забезпечити у навчальних закладах сприятливі для здоров'я умови для роботи і навчання шляхом відповідного благоустрою шкільних приміщень, ігрових майданчиків і їдалень, вжиття належних заходів безпеки тощо;
 • сприяти формуванню почуття відповідальності за здоров'я окремих людей в сім'ях та серед населення в цілому;
 • заохочувати формування здорового способу життя та запропонувати як учням, так і шкільному персоналу реалістичний і привабливий діапазон можливостей для оздоровлення свого способу життя;
 • дати можливість всім школярам найповніше розкрити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал, а також сприяти формуванню їх почуття впевненості в собі;
 • поставити чіткі завдання в плані зміцнення здоров'я і забезпечення безпеки для всього шкільного колективу (учнів і дорослих, які працюють в школі);
 • сприяти формуванню хороших стосунків між викладацьким складом і учнями, між самими учнями, а також між школою, сім'єю і місцевою громадою;
 • забезпечити ефективне використання наявних на місцевому рівні ресурсів для підтримки роботи, спрямованої на зміцнення здоров'я;
 • розробити комплексну і послідовну програму профілактичної освіти, що передбачає використання педагогічних методів, які сприяють активній участі в ній самих учнів;
 • дати учням можливість здобути теоретичні знання і практичні навички, необхідні для прийняття раціональних рішень, що стосуються їх здоров'я, а також для охорони і оздоровлення їх навколишнього фізичного середовища;
 • сприяти формуванню більш широкого погляду на медичні кабінети у навчальних закладах, як на додатковий ресурс для проведення санпросвітницької роботи, що допомагає учням стати більш обізнаними користувачами послуг сектора охорони здоров'я [2].

 

 

Школи, дружні до дитини

 

Розвиток шкіл сприяння здоров'ю – крок до реалізації більш широкої концепції Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Школа, дружня до дитини». Це школа, в якій створюється середовище якісного та ефективного навчання з відповідними фізичними умовами, політикою і послугами. Школи, дружні до дітей, охоплюють всіх дітей, в них панує атмосфера захищеності та турботи про здоров'я учнів, відчувається уважне ставлення до гендерних питань, тут з повагою ставляться до інтересів учнів, їх досвіду і потреб; серйозно підходять до змісту навчального плану і процесу навчання, умов навчання в класі і шкільному середовищі, до розробки не травмуючих методів оцінки результатів навчання.

Школи, дружні до дитини, покликані допомогти дітям у навчанні навичок, необхідних в сучасному мінливому світі, щоб поліпшити їх здоров'я і благополуччя, створити безпечне середовище, підвищити мотивацію вчителів і суспільства до підтримки освіти. Кінцевою метою Школи, дружньою до дитини, є всебічний розвиток всіх дітей і повна реалізація творчого потенціалу учнів.

 

Школа, дружня до дітей:

 • Здорова і безпечна для дітей – забезпечена хорошими санітарними умовами: свіжою питною водою, чистими і теплими туалетами, доступним і корисним харчуванням.
 • Надає рівні можливості для всіх – сприймає всіх дітей однаково, незалежно від їх статі, соціального статусу, культурного походження, віросповідання або стану здоров'я.
 • Забезпечує якісну освіту – розширює горизонти навчання дитини, розвиває навички та вміння у всіх сферах навчання, забезпечує навчальним планом і програмами відповідно до віку, враховує індивідуальні особливості учнів, різні стилі навчання, підтримує активне навчання і критичне мислення, знайомить дітей з інформаційними технологіями, розвиває навчання життєвим навичкам з професійними, компетентними і вмотивованими вчителями.
 • Захищаюча і турботлива – враховує інтереси учнів, оберігає їх від ризикованої поведінки, захищає від надзвичайних ситуацій природного, техногенного або соціального походження.
 • Залучає учнів, сім'ї та місцеві громади – цінує і стимулює участь батьківських комітетів та шкільного самоврядування в плануванні шкільних заходів; надає освітні послуги дорослому населенню, є освітнім центром громади [5].

 

 

Статева освіта і клініки, дружні до молоді

 

У 60-ті роки двадцятого століття цінності і норми, пов'язані з сексуальністю, почали змінюватися спочатку в Європі і Америці, а потім і в інших країнах світу. Сексуальність стала темою відкритих громадських дискусій. Статева поведінка стало більш вільною. Період життя між дитинством і зрілістю став подовжуватися. Для нього стали характерними зростаюча незалежність від батьків, сексуальні контакти і спільне проживання без шлюбу. Молоді люди вступали в статеві стосунки в 16-18 років, до 25 років у багатьох з них вже було декілька сексуальних партнерів. Вступ до шлюбу став відстрочуватись до 25-30 років.

У цей тривалий період часу від настання статевої зрілості до встановлення стабільних статевих стосунків юнаки і дівчата піддавалися подвійній небезпеці – зараженням інфекціями, що передаються статевим шляхом, і перериванням небажаної вагітності.

Щоб уберегти підлітків від ранньої і небезпечної для здоров'я вагітності та інфекцій, що передаються статевих шляхом (ІПСШ) в Європі, починаючи з 60-х років двадцятого століття стали впроваджувати програми сексуальної освіти або статевого виховання. Вперше вони стали обов'язковим предметом в школах Швеції у 1955 році. У Німеччині обов'язкове статеве виховання в школі ввели у 1968 році, а в Австрії, Данії і Фінляндії – в 1970 році. У ті ж роки воно стало впроваджуватися в голландських і швейцарських школах.

Одночасно почали відкривати безкоштовні консультації для підлітків з питань, пов'язаних з контрацепцією і плануванням сім'ї. У 1980-ті сексуальну освіту набуло поширення у Франції, Великобританії, а трохи пізніше в Іспанії, Італії та Португалії. У 1990-ті вона стала обов'язковою у Бельгії, Греції, Латвії, Естонії та Словаччині. Найпізніше обов'язковий статус вона набула в Ірландії у 2003 році.

На думку експертів, найбільш вдалі програми сексуальної освіти реалізуються в Фінляндії, Швеції та Данії, у Франції та Німеччині, а також в Бельгії та Нідерландах. Ці програми охоплюють широке коло питань, викладаються спеціально підготовленими вчителями в рамках обов'язкових предметів із залученням батьків.

В кінці 1990-х у Фінляндії через економічний спад скорочувалися витрати на освіту і охорону здоров'я. Статеве виховання в школах стало факультативним. Наслідки виявилися негайно – зросло число абортів у дівчаток-підлітків (приблизно на 50%), збільшилася захворюваність інфекціями, що передаються статевим шляхом, зросла кількість дітей, які починають статеве життя в 14-15 років. У 2004 році сексуальна освіта у Фінляндії знову стала обов'язковою. Протягом короткого часу середній вік початку статевого життя підвищився до 16,5 років, а число підліткових вагітностей і пологів скоротилося [6].

В Україні статева освіта реалізується через зміст обов’язкового предмета «Основи здоров’я», факультативних курсів та курсів за вибором.

У багатьох країнах світу, включаючи Україну, разом із статевою освітою у школах, існують доступні медико-соціальні служби, так звані клініки дружні до молоді (КДМ). Клініки дружні до молоді – це спеціалізовані підрозділи, як правило в складі дитячих поліклінік, які надають медичні послуги молоді, а також інформують та консультують, зокрема з питань профілактики ВІЛ та інфекцій, які передаються статевим шляхом. ЮНІСЕФ надає допомогу Міністерству охорони здоров’я України у покращенні надання послуг з охорони здоров’я дітям та молоді віком до 18 років шляхом створення мережі КМД. На разі в Україні діє 104 клінік, дружніх до молоді.

 

Список використаних джерел:

 1. Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»: виконання наших колективних зобов'язань (2000) // http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml .
 2. Європейська мережа шкіл зміцнення здоров'я // http://www.niigd.ru/pdf/2.pdf .
 3. Навички, необхідні для здоров'я. Освіта в області здоров'я, заснована на прищепленні життєвих навичок (ООЗОПЖН), - важливий компонент доброзичливої до дитини зміцнює здоров'я школи. ВООЗ. 2003. // http://www.who.int/school_youth_health/media/sch_skills4health_russian.pdf
 4. Посібник з моніторингу та оцінки для шкільних програм охорони здоров'я. Вісім ключових показників на підтримку FRESH. (Формування ресурсів для ефективного шкільного охорони здоров'я). Червень 2013. - 54 с.
 5. О школах, доброжелательных к детям, см. на сайте http://www.unicef.org/ceecis/ru/education_21974.html
 6. Стандарти сексуальної освіти в Європі. Кельн, ФЦПСЗ і Європейське регіональне бюро ВООЗ, 2010. // https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BZgA_Standards_russisch.pdf - 2017.
 7. ЮНІСЕФ. Глобальна оцінка програм освіти в області життєвих навичок. Підсумковий звіт. 2012 р .// <http://www.unicef.org/evaluation/files/USA-2012-011-1_GLSEE.pdf> 2013.
 8. School-Based Sexuality Education Programmes. A Cost and Cost-Effectiveness Analysis in Six Countries. Paris, UNESCO, 2011. // http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/CostingStudy.pdf - 2014.
 9. Schools & Health // http://www.schoolsandhealth.org/fresh-framework - 2014.

Перевір себе

1) Концепція FRESH будується на:

2) Сприяти формуванню більш широкого погляду на медичні кабінети у навчальних закладах, як на додатковий ресурс для проведення санпросвітницької роботи, що допомагає учням стати більш обізнаними користувачами послуг сектора охорони здоров'я – це елемент:

3) Життєві навички це:

Закінчити тест
Скролінгована робоча зона розкриття змісту тем модуля. Містить тексти, зображення, аудіо та відео матеріал.