http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 c5ea1dce07b9d2411fd4748b1e6ec58d

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Ждем ответа

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм

1) Відмітьте методи навчання, при яких знання даються в «готовому» вигляді:

2) Який з методів навчання дає змогу шляхом постановки ретельно продуманої системи запитань підвести учнів до розуміння нового матеріалу або перевірити засвоєння ними уже вивченого:

3) Оберіть особливості використання методу «бесіда»:

4) Оберіть умови, якими визначається навчальна ефективність лекцій:

5) Показ малюнків, схем, слайдів, навчальних фільмів, інформаційних відеороликів мультимедійних презентацій - це відноситься до:

6) Які з наведених навичок належать до життєвих?

7) Міжперсональні навички - це:

8) Встановіть відповідність:

  • Міжперсональні життєві навички - це:
  • Внутрішньоперсональні життєві навички - це:
  • самосвідомість і самооцінка, аналіз проблем і ухвалення рішень, навички самоконтролю, керування стресами, мотивація до успіху і тренування волі
  • навички ефективного спілкування,емпатії та надання допомоги, групової роботи, навички регулювання конфліктів

9) Оберіть складові навичок співпереживання:

10) Оберіть прагматичні цілі програм, які спрямовані на формування навичок протидії соціальному тиску:

11) Якою є мета програм з розвитку життєвих навичок?

12) Програми формування життєвих навичок передбачають використання таких форм роботи, як:

13) Оберіть умови успішного впровадження ООЖН

14) Впровадження життєвих навичок через всі предмети визнано:

15) На інтерактивному занятті домінуючою є активність:

16) Згідно з «Пірамідою навчання», найменш ефективним для навчання є наступний метод:

17) Який метод дає змогу максимально підвищити активність і внесок кожного учасника?

18) Організований процес формулювання і захисту своїх позицій щодо конкретної проблеми двома чи більше учасниками - це:

19) Який метод дозволяє учасникам активно висувати свої ідеї, у тому числі й нереалістичні, фантастичні чи нелогічні?

20) Форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем, це:

21) В якій частині тренінгового заняття проводяться мозкові штурми, інтерактивні презентації, виконання проектів, відпрацювання навичок:

22) Встановіть відповідність:

  • Теоретичний блок тренінгового заняття включає:
  • Практичний блок тренінгового заняття включає:
  • міні-лекції; мультимедійні презентації; самонавчання; взаємонавчання
  • рольові ігри; інсценування; керовані дискусії і дебати; виконання проектів; відпрацювання навичок

23) Основні правила поведінки на тренінгу містять такі пункти:

24) Для роботи в групах у класі мають бути:

25) В яких випадках розміщення стільців колом не дуже зручне:

26) Стіни тренінгового кабінету мають бути:

27) Оберіть переваги розташування учасників колом на інтерактивних заняттях:

Закінчити тест