http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 90c08ef35797d51d953ac350ec216ad1

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Ждем ответа

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм

1) Оберіть ознаки інтерактивних методів:

2) Оберіть складові навичок співпереживання:

3) Яке розташування учнів найменше підходить для проведення інтерактивних занять:

4) Згідно з «Пірамідою навчання», найменш ефективним для навчання є наступний метод:

5) На уроках з розвитку життєвих навичок:

6) Оберіть прагматичні цілі програм, які спрямовані на формування навичок протидії соціальному тиску:

7) На тренінгу вчитель повинен максимум часу:

8) Впровадження життєвих навичок через всі предмети визнано:

9) Оберіть умови успішного впровадження ООЖН

10) Основні правила поведінки на тренінгу містять такі пункти:

11) Встановіть відповідність:

 • Теоретичний блок тренінгового заняття включає:
 • Практичний блок тренінгового заняття включає:
 • міні-лекції; мультимедійні презентації; самонавчання; взаємонавчання
 • рольові ігри; інсценування; керовані дискусії і дебати; виконання проектів; відпрацювання навичок

12) Життєві навички - це поєднання:

13) Оберіть переваги традиційних методів навчання:

14) Оберіть особливості використання методу «бесіда»:

15) Оберіть вправи, які проводять у заключній частині тренінгового заняття:

16) Встановіть відповідність:

 • Рольова гра
 • Мозковий штурм
 • Аналіз історій і ситуацій
 • неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації
 • детальний розбір реальної або вигаданої історії, в якій описано, що сталося в житті конкретної людини, групи людей, родини, школи чи громади
 • метод опитування, за якого приймаються будь-які відповіді учасників щодо обговорюваної теми

17) Який метод дозволяє учням всебічно розглянути проблему, ознайомитися з аргументами її прихильників і противників, а також навчитися вести дискусію з повагою до опонента?

18) В яких випадках на інтерактивних заняттях варто розміщувати стільці півколом або літерою «П»:

19) Встановіть відповідність:

 • Міжперсональні життєві навички
 • Внутрішньоперсональні життєві навички
 • навички, які сприяють психологічному благополуччю
 • навички, які cприяють соціальному благополуччю

20) Встановіть відповідність:

 • Міжперсональні життєві навички - це:
 • Внутрішньоперсональні життєві навички - це:
 • навички ефективного спілкування,емпатії та надання допомоги, групової роботи, навички регулювання конфліктів
 • самосвідомість і самооцінка, аналіз проблем і ухвалення рішень, навички самоконтролю, керування стресами, мотивація до успіху і тренування волі

21) Визначте методи навчання, які відносяться до традиційних:

22) Форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем, це:

23) Який метод дає змогу спрогнозувати й оцінити наслідки різних варіантів поведінки персонажів?

24) Які з наведених навичок не належать до життєвих навичок?

25) Якщо запитання до учнів мають проблемний характер (“Чому?”, “Як Ви вважаєте?”, “Чим можна пояснити?” тощо), бесіда є:

26) Визначте переваги лекційної форми навчання:

27) Стіни тренінгового кабінету мають бути:

Закінчити тест