http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 18196e848543cbd14269d385b6ab648a

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Ждем ответа

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм

1) Визначте переваги лекційної форми навчання:

2) Допоміжними вправами тренінгового заняття є:

3) Основні правила поведінки на тренінгу містять такі пункти:

4) Згідно з «Пірамідою навчання», найменш ефективним для навчання є наступний метод:

5) В яких випадках розміщення стільців колом не дуже зручне:

6) Неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації, це:

7) Встановіть відповідність:

 • Пасивні методи
 • Активні методи
 • Інтерактивні методи
 • навчання, в процесі якого учні взаємодіють один з одним та вчителем; вчитель відіграє роль фасилітатора, спрямовує діяльність учнів на досягнення цілей уроку
 • навчання, у процесі якого вчитель є основною дійовою особою, що керує ходом заняття, а учні виступають в ролі пасивних слухачів
 • навчання, в процесі якого вчитель активно взаємодіє з учнями

8) Оберіть складові навичок співпереживання:

9) Показ малюнків, схем, слайдів, навчальних фільмів, інформаційних відеороликів мультимедійних презентацій - це відноситься до:

10) Для роботи в групах у класі мають бути:

11) Які з наведених навичок відносяться до міжперсональних?

12) Який метод дає змогу спрогнозувати й оцінити наслідки різних варіантів поведінки персонажів?

13) Який метод дозволяє учням всебічно розглянути проблему, ознайомитися з аргументами її прихильників і противників, а також навчитися вести дискусію з повагою до опонента?

14) Стіни тренінгового кабінету мають бути:

15) Оберіть найкращий предмет-носій для життєвих навичок:

16) Встановіть відповідність:

 • Вимоги до навчально-методичних матеріалів
 • Вимоги до організації навчально­-виховного процесу
 • Вимоги до підготовки педагога
 • Знання принципів і теоретичних засад превентивної освіти та змісту впроваджуваного курсу (програми). Володіння інтерактивними методами викладання. Досвід практичного відпрацювання базових тренінгів за курсом (програмою).
 • Містять тематику, відповідну до віку. Враховують природні потреби учнів. Зміст підручників та посібників наближено до реального життя.
 • Заняття проводить підготовлений педагог. Є приміщення, що підходить для застосовання інтерактивних методів навчання. Здійснюється підготовка волонтерів для допомоги вчителю та проведення роботи серед однолітків за методом «рівний — рівному»

17) Встановіть відповідність:

 • Міжперсональні життєві навички
 • Внутрішньоперсональні життєві навички
 • навички, які сприяють психологічному благополуччю
 • навички, які cприяють соціальному благополуччю

18) Встановіть відповідність:

 • Знання
 • Ставлення
 • Навички
 • спроможність самоорганізувати своє життя у здоровий і продуктивний спосіб
 • психологічні установки, які визначають те, що подобається чи не подобається, що є вартим чи не вартим уваги.
 • інформація, необхідна для розуміння впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на здоров’я, поведінку і спосіб життя.

19) Оберіть особливості використання методу «бесіда»:

20) Якщо запитання до учнів мають проблемний характер (“Чому?”, “Як Ви вважаєте?”, “Чим можна пояснити?” тощо), бесіда є:

21) Що відноситься до життєвих навичок?

22) Які з тверджень є правильними:

23) Оберіть переваги традиційних методів навчання:

24) В якій частині тренінгового заняття проводяться мозкові штурми, інтерактивні презентації, виконання проектів, відпрацювання навичок:

25) Програми формування життєвих навичок передбачають використання таких форм роботи, як:

26) На тренінгу вчитель повинен максимум часу:

27) Форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем, це:

Закінчити тест