http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 03f71b0e9e65505cda3de6fdaf9c98a0

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Ждем ответа

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм

1) Який метод дозволяє учасникам діяти не від свого імені, а демонструвати поведінку та висловлювати почуття умовного персонажа?

2) При якій умові програми розвитку життєвих навичок матимуть найбільшу ефективність?

3) Який з методів навчання дає змогу шляхом постановки ретельно продуманої системи запитань підвести учнів до розуміння нового матеріалу або перевірити засвоєння ними уже вивченого:

4) В яких випадках на інтерактивних заняттях варто розміщувати стільці півколом або літерою «П»:

5) Навчання на основі розвитку життєвих навичок це…

 • Більше…
 • Менше…
 • орієнтації на знання, пасивності учнів, читання підручників
 • інтерактивних методик, кооперації та демократичності, урахування потреб і вікових особливостей учнів

6) Неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації, це:

7) Яке розташування учнів найкраще підходить для проведення інтерактивних занять:

8) Пронумеруй методи згідно з «Пірамідою навчання», починаючи з найменш ефективного:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • зорове і слухове сприйняття
 • читання
 • демонстрація
 • лекція
 • групова дискусія
 • навчання інших
 • практичні вправи

9) Оберіть особливості використання методу «бесіда»:

10) Які з наведених навичок відносяться до внутрішньоперсональних?

11) Оберіть умови, якими визначається навчальна ефективність лекцій:

12) На уроках з розвитку життєвих навичок:

13) Оберіть те, що потрібно мати на кожному інтерактивному занятті:

14) Основні правила поведінки на тренінгу містять такі пункти:

15) На тренінговому занятті перевага надається діяльності:

16) Встановіть відповідність:

 • Міжперсональні життєві навички
 • Внутрішньоперсональні життєві навички
 • навички, які cприяють соціальному благополуччю
 • навички, які сприяють психологічному благополуччю

17) Які з наведених навичок належать до життєвих?

18) Оберіть переваги розташування учасників колом на інтерактивних заняттях:

19) Оберіть складові навичок ефективного спілкування:

20) Які з тверджень є правильними:

21) Життєві навички - це поєднання:

22) Оберіть ознаки інтерактивних методів:

23) Оберіть вправи, які проводять в основній частині тренінгового заняття:

24) Допоміжними вправами тренінгового заняття є:

25) Який метод дає змогу максимально підвищити активність і внесок кожного учасника?

26) Показ малюнків, схем, слайдів, навчальних фільмів, інформаційних відеороликів мультимедійних презентацій - це відноситься до:

27) Відмітьте методи навчання, при яких знання даються в «готовому» вигляді:

Закінчити тест