http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 19 17d71fe1c3a497f2790086f1d07272a2

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Ждем ответа

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм

1) Який з методів навчання дає змогу шляхом постановки ретельно продуманої системи запитань підвести учнів до розуміння нового матеріалу або перевірити засвоєння ними уже вивченого:

2) Що відноситься до життєвих навичок?

3) Оберіть складові навичок ефективного спілкування:

4) Оберіть особливості використання методу «бесіда»:

5) Стіни тренінгового кабінету мають бути:

6) Який метод дає змогу максимально підвищити активність і внесок кожного учасника?

7) На тренінгу вчитель повинен максимум часу:

8) Оберіть умови успішного впровадження ООЖН

9) Неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації, це:

10) Визначте методи навчання, які відносяться до традиційних:

11) Традиційні методи навчання базуються на:

12) Міжперсональні навички - це:

13) Форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з учителем, це:

14) Визначте переваги лекційної форми навчання:

15) В якій частині тренінгового заняття проводяться мозкові штурми, інтерактивні презентації, виконання проектів, відпрацювання навичок:

16) Який метод дозволяє учасникам діяти не від свого імені, а демонструвати поведінку та висловлювати почуття умовного персонажа?

17) Згідно з «Пірамідою навчання», найефективнішим є наступний метод:

18) Основні правила поведінки на тренінгу містять такі пункти:

19) Оберіть найкращий предмет-носій для життєвих навичок:

20) Встановіть відповідність:

 • Знання
 • Ставлення
 • Навички
 • психологічні установки, які визначають те, що подобається чи не подобається, що є вартим чи не вартим уваги.
 • інформація, необхідна для розуміння впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на здоров’я, поведінку і спосіб життя.
 • спроможність самоорганізувати своє життя у здоровий і продуктивний спосіб

21) Які з наведених навичок відносяться до міжперсональних?

22) Встановіть відповідність:

 • Пасивні методи
 • Активні методи
 • Інтерактивні методи
 • навчання, у процесі якого вчитель є основною дійовою особою, що керує ходом заняття, а учні виступають в ролі пасивних слухачів
 • навчання, в процесі якого вчитель активно взаємодіє з учнями
 • навчання, в процесі якого учні взаємодіють один з одним та вчителем; вчитель відіграє роль фасилітатора, спрямовує діяльність учнів на досягнення цілей уроку

23) Яке розташування учнів найменше підходить для проведення інтерактивних занять:

24) В яких випадках розміщення стільців колом не дуже зручне:

25) Оберіть прагматичні цілі програм, які спрямовані на формування навичок протидії соціальному тиску:

26) Програми формування життєвих навичок передбачають використання таких форм роботи, як:

27) Допоміжними вправами тренінгового заняття є:

Закінчити тест