http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 90 16 676468565b1878b4c1e37f95624de101

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Ждем ответа

Модуль 2. Психосоціальний розвиток дітей і підлітків

1) Схильність до ризикованої поведінки у молодому віці пояснюється:

2) Ідентичність дитини позначена формулою «Я сам» і «Я - те, що я можу», виникає на стадії (за Е. Еріксоном):

3) Оберіть чинники, які викликають проблеми з адаптацією у п’ятикласників:

4) Потреба в емоційній близькості виникає раніше, ніж у фізичній переважно у:

5) Організація Об’єднаних Націй (ООН) визначає:

 • Підлітки
 • Молодь
 • Молоді люди
 • це особи віком 10-19 років
 • це особи віком 10-24 років
 • це особи віком 15-24 років

6) Встановіть відповідність:

 • Статевий розвиток
 • Психосексуальний розвиток
 • це формування статевої самосвідомості (відчуття себе представником певної статі), спрямованості статевого потягу і статевої поведінки в результаті спільних зусиль природи і виховання
 • це формування вторинних статевих ознак, розвиток репродуктивних органів, формування здатності до дітородіння

7) Деліквентна поведінка

8) Рольова гра – є провідною діяльністю дітей в період (за Ельконіним):

9) Право людини самостійно вирішувати питання, що стосуються її особистості – це потреба в:

10) Встановіть відповідність:

 • Префронтальна кора
 • Лімбічна система
 • відповідає за аналіз емоцій, містить центр задоволення та заохочення
 • відповідає за планування, всебічний аналіз ситуації та прийняття зважених рішень

11) Статеве виховання повинно здійснюватися:

12) Встановіть відповідність:

 • Учні починають реалістичніше оцінювати дорослих:
 • Учитель є головним авторитетом:
 • Діти охоче запрошують дорослих у свій внутрішній світ:
 • Учитель є авторитетом, але відношення до нього стає більш особистим:
 • у першому класі
 • у другому класі
 • у четвертому класі
 • у третьому класі

13) Під час процесів логічного і абстрактного мислення, обчислень, вивченні мов найбільш активною є:

14) Установка «хочеться спробувати, але розумію, що ще рано» стосується:

15) На еротичній стадії психосексуального розвитку підлітки:

16) Встановіть відповідність:

 • Біологічний розвиток
 • Психічний розвиток
 • Соціальний розвиток
 • Духовний (моральний) розвиток
 • проявляється в осмисленні людиною життєвого призначення
 • - це поступове входження людини в різні форми відносин - економічні, правові, суспільні, виробничі.
 • виражається в ускладненні психічних процесів і здібностей
 • проявляється в дозрівання анатомо-фізіологічних структур, зміни функцій різних систем і органів людини

17) Зростання рівня агресії та насилля в учнівському середовищі є актуальною проблемою у:

18) Згідно з Виготським, навчання, орієнтоване на зону найближчого розвитку дитини:

19) Шляхом співвідношення рівня психічного (інтелектуального і емоційного) розвитку індивіда з відповідним нормативним рівнем встановлюється:

20) Колосальний вплив на соціалізацію підлітків має реклама та ЗМІ:

21) Чи правильним є твердження, що підлітки потребують особливо делікатного ставлення з боку батьків і вчителів до їхнього зовнішнього вигляду:

22) Встановіть відповідність:

 • Масові експерименти з психоактивними речовинами -
 • Високий ризик «зриву адаптації» -
 • Складність процесу самовизначення, вибору майбутньої професії, ризики раннього початку статевого життя -
 • Емоційна вразливість, зростання рівня агресії в учнівському середовищі -
 • Зниження мотивації до навчання, негативізм у спілкуванні з дорослими -
 • є актуальними проблемами дев’ятикласників
 • є актуальними проблемами шестикласників
 • є актуальними проблемами восьмикласників
 • є актуальними проблемами семикласників
 • є актуальними проблемами п’ятикласників

23) Формування сексуального потягу, вибір об'єкта потягу, реалізація цього потягу відбувається на:

24) Для дівчат в сексуальних стосунках набагато важливішим є:

25) Встановіть відповідність:

 • «Я хороший, бо мене любить учитель», -
 • «Я хороший, бо у мене багато друзів», -
 • «Я хороший, бо добре пишу, читаю», -
 • це найімовірніше є думкою третьокласника
 • це найімовірніше є думкою першокласника
 • це найімовірніше є думкою другокласника

26) До 6-7 років завершується спеціалізація:

Закінчити тест