http://multycourse.com.ua/ 0 0 ua 63c90b008d3ddf3f4a0c68d96288c151

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Інформація про курс

Отримання сертифікату про підвищення кваліфікації за цим курсом відповідно до вимог Постанов КМУ України

Для кого цей курс?

Обсяг онлайн-курсу

Авторський колектив

Інформація про онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності»

Що ви отримаєте у разі проходження онлайн-курсу?

Формати навчання за курсом

Зміст онлайн-курсу

Як користуватися форумом

 

Отримання сертифікату про підвищення кваліфікації за цим курсом відповідно до вимог Постанов КМУ України

Якщо бажаєте отримати за цим онлайн-курсом сертифікат про підвищення кваліфікації у повній відповідності до вимог Постанов Кабінету Міністрів України №800/1133 від 21 серпня і 27 грудня 2019 року – пройдіть цей курсі і перейдіть за посиланням http://appk.com.ua/

Якщо ви раніше вже пройшли цей онлайн-курс, ми зарахуємо їх при видачі відповідного сертифікату про підвищення кваліфікації на сайті http://appk.com.ua/

За вашим бажанням ви можете віднести їх у щорічне підтвердження підвищення кваліфікації за 2018-2020 роки або врахувати їх за 2021 рік.

Для кого цей курс?

Курс з концептуальних та методичних основ формування у дітей і підлітків здоров’язбережної і соціальної компетентності призначено насамперед для педагогів навчальних закладів, які викладають предмет «Основи здоров’я» у 1-9-х класах в рамках чинних стандартів для початкової, основної та старшої школи.

Починаючи з 2018/2019 навчального року цей курс стане актуальним для вчителів початкових класів щодо реалізації компетентнісного підходу в рамках освітніх галузей «Соціальна і здоров’язбережна» і «Громадянська та історична». Ці галузі передбачені концепцією і проектом стандарту початкової освіти Нової української школи.

Онлайн-курс буде корисним для всіх бажаючих підвищити свій рівень компетентності з методики розвитку життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки, успішної соціалізації і психосоціального розвитку дітей і підлітків віком від 6 до 17 років.

Обсяг онлайн-курсу 

60 академічних годин

Авторський колектив

Онлайн-курс розроблено громадською організацією «Здоров’я через освіту» за участю представників Інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО) з 24 областей України та м. Києва  у партнерстві з МОН України. Керівники творчої групи - Тетяна Воронцова і Володимир Пономаренко.

Інформація про онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності»

Реалізація компетентнісного підходу в організації навчальної діяльності учнів для формування здоров’язбережної і соціальної компетентності вимагає від вчителя додаткових знань, ставлень і вмінь:

Мінімальні вимоги до педагогічної компетентності вчителя у галузях
«Здоров’я і фізична культура»,«Соціальна і здоров’язбережна»

Вчитель має знати:

концептуальні і методичні основи формування здоров’язбережної і соціальної компетентності

тематику освітніх галузей

вікові особливості дітей та підлітків

інтерактивні методи та особливості їх застосування

методи  і процедури формуючого оцінювання 

Вчитель має вміти:

чітко формулювати цілі заняття та його складових частин

враховувати потреби та очікування учасників

дотримуватися балансу різних видів навчальної діяльності

забезпечувати демократичну дисципліну

створювати і демонструвати мультимедійні презентації

організувати активне обговорення

організовувати відпрацювання практичних умінь

підтримувати доброзичливу атмосферу на тренінгу

правильно реагувати на складних учасників

організовувати зворотний зв'язок

Вчитель має
демонструвати:

повагу і позитивне ставлення до дітей і підлітків, бажання і прагнення працювати з ними

здатність і готовність зрозуміти потреби, цінності та можливості дітей і підлітків

готовність не нав’язувати своїх поглядів

бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень

готовність застосовувати інтерактивні методи навчання, які забезпечують активну участь кожного учня; творчу співпрацю між собою і з учителем; навчання на ситуаціях, наближених до реального життя; сприятливий емоційний клімат у класі; формування відчуття класу як єдиної команди

Онлайн-курс спрямовано на формування когнітивного компоненту педагогічної компетентності вчителя у таких освітніх галузях:

 • «Здоров’я і фізична культура» - в рамках діючих стандартів для початкової, основної та старшої школи);
 • «Соціальна і здоров’язбережна» і «Громадянська та історична» ‑ в рамках концепції і проекту стандарту Нової української школи).

Починаючи з 1 грудня 2017 року, ІППО рекомендується здійснювати підготовку вчителів з предмету «Основи здоров’я» за двокомпонентною моделлю, складовими якої є дистанційне та очне навчання.

Дистанційна підготовка здійснюється самостійно шляхом проходження онлайн-курсу «Основи здоров’язбережної компетентності».  Курс доступний для користувачів у тестовому режимі на порталі превентивної освіти http://autta.org.ua.

Підготовка вчителів з набуття практичної компетентності за вказаними освітніми галузями здійснюватиметься інститутами післядипломної педагогічної освіти (ІППО) з урахуванням сертифікату про проходження даного онлайн-курсу.

Ваші пропозиції та зауваження щодо змісту та функціональних можливостей курсу надсилайте за адресою multycourse@ukr.net.

Що ви отримуєте у разі проходження онлайн-курсу? 

У разі успішного проходження онлайн-курсу зареєстрований користувач(ка) автоматично отримає відповідний сертифікат.

Кожен сертифікат має унікальний номер і містить ПІБ, під якими користувач(ка) зареєструвався(лася).

Починаючи з 1 грудня 2017 року, уповноважені представники ІППО матимуть доступ до повного реєстру вчителів своєї області (м. Києва), які дистанційно пройшли онлайн-курс.

Формати навчання за курсом 

Користувачі мають можливість обрати будь-який зручний для них формат навчання:

 • онлайн формат – за умови підключення до мережі  Internet
 • автономний формат  –  це можливість завантаження курсу на персональний комп’ютер і навчання без підключення до мережі Інтернет. В цьому форматі функція підсумкового тестування недоступна.
 • друкований формат ‑ можливість роздрукувати будь-яку тему, модуль чи весь курс у книжковому форматі.

Зміст онлайн-курсу

Модуль 1. Здоров’я, безпека і превентивна освіта

1.1. Важливість освіти у галузі  здоров’я і безпеки

 • Цінність здоров’я
 • Стан здоров’я молоді у світі
 • Стан здоров’я молоді в Україні
 • Взаємозв’язок здоров'я  і освіти 
 • Права дитини і освіта в галузі здоров’я і безпеки

1.2. Здоров’язбережна компетентність і превентивна освіта

 • Поняття здоров’язбережної компетентності і превентивної освіти
 • Складові здоров’язбережної  компетентності
 • Очікуванні результати шкільної превентивної освіти
 • Зміст і методи формування у дітей та підлітків здоров’язбережної компетентності

1.3 Новітня історії профілактичної освіти

 • Дакарські рамки дій «Освіта для всіх»
 • FRESH: універсальна рамка для ефективного забезпечення здоров'я у школах
 • Школи, які сприяють зміцненню здоров'я
 • Школи, доброзичливі до дитини
 • Статева освіта і клініки дружні до молоді

1.4 Ефективні програми шкільної превентивної освіти

 • Школа і превентивна освіта
 • Ознаки ефективних превентивних програм
 • Умови ефективного навчання
 • Нормативно правові підстави превентивної освіти в школах Україні
 • Шкільні курси з доведеною ефективністю в Україні

Модуль 2. Психосоціальний розвиток дітей і підлітків

2.1. Розвиток і вікова періодизація дітей і підлітків

 • Поняття розвитку і віку
 • Вікова періодизація
 • Стадії розвитку за Е. Еріксоном
 • Закономірності дитячого розвитку за Л. Виготським
 • Провідна діяльність та періодизація за Д. Ельконіним
 • Стадії когнітивного розвитку за Ж. Піаже
 • Визначення ООН щодо підліткового віку і юності

2.2. Особливості психосоціального розвитку учнів початкової школи

 • Розвиток і механізми дозрівання структур головного мозку дитини
 • Особливості розвитку учнів 1-4 класів

1 клас (6-7 років)

2 клас (7-8 років)

3 клас (8-9 років)

4 клас (9-10 років)

2.3.Особливості психосоціального розвитку учнів основної школи

 • 5 клас (10-11 років)
 • 6 клас (11-12 років)
 • 7 клас (12-13 років)
 • 8 клас (13-14 років)
 • 9 клас (14-15 років)

2.4.Особливості психосоціального розвитку учнів старшої школи

 • Особливості розвитку головного мозку учнів 10 (11) класів
 • Пізнавальні процеси в старшому підлітковому віці
 • Емоційна сфера старшокласників
 • Соціальний розвиток юнаків і дівчат
 • Особливості професійної орієнтації і мотивації навчальної діяльності
 • Психосоціальний розвитку учнів 10-11-го класу

2.5 Психосексуальний розвиток дітей і підлітків

 • Етапи і стадії становлення сексуальної поведінки дітей і підлітків
 • Характеристики стадій підліткової сексуальності
 • Темпи психосексуального розвитку підлітків
 • Особливості статевої освіти

Модуль 3. Тематика шкільних курсів з питань безпеки і здоров’я

3.1 Здоров'я і спосіб життя

 • Холістична модель здоров’я
 • Фізичне благополуччя
 • Психологічне благополуччя
 • Соціальне благополуччя
 • Рівні здоров’я
 • Чинники впливу на здоров’я 
 • Здоровий спосіб життя: мотивація і життєві компетентності

3.2. Безпечна життєдіяльність

 • Безпека ‑ базова потреба людини
 • Принципи безпечної життєдіяльності
 • Аналіз ситуацій і оцінка ризиків
 • Сучасний комплекс проблем безпеки
 • Правила безпечної поведінки

3.3. Підтримка фізичного здоров’я

 • Рухова активність
 • Здорове  харчування
 • Гігієна
 • Сон і відпочинок
 • Контроль маси тіла

3.4. Профілактика вживання психоактивних речовин

 • Поняття ПАР і види залежності
 • Ознаки наркотичної залежності
 • Вплив тютюнокуріння на здоров’я
 • Алкоголь і здоров’я
 • Руйнівні наслідки вживання наркотиків
 • Заходи з профілактики вживання ПАР

3.5. Стрес і здоров’я

 • Поняття і види стресу
 • Стресові фактори
 • Реакція організму на стрес
 • Стрес у підлітків
 • Вплив стресу на здоров’я
 • Стресова стійкість
 • Керування стресами

3.6 Здорові стосунки

 • Поняття здорових і нездорових стосунків
 • Види міжособистісних стосунків
 • Ознаки здорових стосунків
 • Формування здорових стосунків
 • Стосунки в родині
 • Стосунки з батьками
 • Стосунки з однолітками
 • Дружба і романтичні стосунки

3.7 Психологічні компетентності

 • Самоусвідомлення і самооцінка
 • Емоційна саморегуляція (самоконтроль)
 • Асертивність
 • Прийняття зважених  рішень
 • Креативність
 • Уміння вчитися

3.8 Соціальні компетентності

 • Ефективне спілкування
 • Здатність до емпатії
 • Попередження і розв’язання конфліктів
 • Протидія шкільному булінгу

3. 9 Стать і гендер

 • Стать і гендер
 • Ґендерні ролі та гендерна рівність
 • Генедрні стереотипи
 • Гендерна ідентичність
 • Гендерне і сексуальне насильство
 • Як уберегтися від сексуального насильства

3.10 Загальний і статевий розвиток підлітка

 • Розвиток і зрілість людини
 • Статеве дозрівання
 • Статева система дівчат і хлопців
 • Інтимна гігієна

3.11 Репродуктивне і сексуальне здоров'я

 • Репродуктивне здоров'я і права людини
 • Вплив психоактивних речовин на репродуктивне здоров’я
 • Небезпека ранніх статевих сосунків
 • Вагітність, пологи і наслідку аборту у підлітковому віці
 • Загальні відомості про методи контрацепції
 • Планування сім'ї і профілактика вроджених вад

3.12 Інфекції, що передаються статевим шляхом

 • Інфекції, що передаються статевим шляхом
 • ВІЛ і СНІД
 • Права людей, які живуть з ВІЛ
 • Стигматизація і дискримінація людей, які живуть з ВІЛ

Модуль 4. Методика викладання профілактичних програм

4.1 Поняття і роль життєвих навичок

 • Поняття життєвих навичок
 • Склад і класифікація життєвих навичок
 • Життєві навички і здоров’я
 • Життєві навички і якість освіти
 • Життєві навички та розбудова миру

4.2 Традиційні методи навчання

 • Розповідь
 • Бесіда
 • Лекція
 • Наочні методи

4.3. Освіта на засадах життєвих навичок

 • Методика розвитку життєвих навичок
 • ООЖН – як освітня технологія
 • Способи впровадження ООЖН

4.4. Огляд інтерактивних методів

 • Класифікація методів навчання
 • Ефективність інтерактивного навчання
 • Принципи інтерактивного навчання
 • Огляд інтерактивних методів
 • Метод рівного навчання

4.5. Зміст і структура тренінгу

 • Поняття тренінгу
 • Зміст тренінгу
 • Тривалість тренінгу
 • Оцінювання ефективності тренінгу
 • Структура тренінгового заняття
 • План проведення тренінгу
 • Корисні поради тренеру

4.6.Організація та забезпечення тренінгу

 • Просторова організація кабінету для інтерактивних занять
 • Мінімальні вимоги до приміщення
 • Ресурсне забезпечення інтерактивних занять

Модуль 5. Моніторинг та оцінка результатів

5.1 Моніторинг і оцінка: базові поняття

 • Поняття моніторингу і оцінки (МіО)
 • Відмінність моніторингу від оцінювання
 • Важливість МіО
 • Концептуальна рамка МіО
 • Види МіО превентивних програм

5.2 Умови успішного впровадження превентивних програм

 • Особливості превентивних програм, що базуються на розвитку життєвих навичок
 • Критичні чинники впровадження ООЖН програм
 • Критерії відповідності умов навчання принципам ООЖН

5.3 Оцінка результатів превентивних програм

 • Ключові знання і вміння педагога-тренера
 • Оцінювання процесу підготовки вчителів
 • Принципи і критерії оцінювання рівня та прогресу навчальних досягнень учнів
 • Оцінювання ефективності впливу програм за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ»

5.4 Інструменти оцінювання змін у знаннях, ставленнях, уміннях і поведінці учнів

 • Умови застосування інструментів оцінювання
 • Види інструментів оцінювання
 • Релевантність інструментів оцінювання

 


Як користуватися форумом

 

Для користувачів курсу створено спеціальний форум, де можна ознайомитися із запитаннями інших користувачів та відповідями на них або поставити власні запитання. Детальну інструкцію щодо реєстрації та використання форуму можна завантажити ТУТ.